Qualitat & Sostenibilitat

Política de Qualitat

isardSAT, empresa Catalana dedicada a Serveis i recerca d’anàlisi i processament de dades d’Observació de la Terra i climàtiques per donar solucions per lluitar contra l’emergència climàtica, ha decidit implantar un sistema de gestió de la qualitat basat en la norma ISO 9001:2015. Amb la implementació d’aquesta norma, millorarà el servei que presta als seus clients, en els processos desenvolupament de projectes, satisfent les seves necessitats, augmentant la seva satisfacció, i donant compliment a la normativa legal vigent. La Direcció d’isardSAT enfoca el sistema de la qualitat com una manera d’organitzar el funcionament d’isardSAT partint d’uns pilars bàsics com són la qualitat dels seus productes, la satisfacció del client i la millora contínua de l’eficàcia del sistema Per això, el Sistema de Gestió de la Qualitat d’isardSAT es basa en:

  • La qualitat i la seva millora com a responsabilitat de tots els integrants de l’empresa, començant des de dalt.
  • La qualitat requereix la participació i col·laboració de tots, per la qual cosa aquesta Política és difosa a tot el personal de l’empresa perquè la coneguin, la comprenguin i la compleixin.
  • Assegurar que tota la plantilla disposa dels recursos necessaris i rep la formació necessària per desenvolupar correctament el seu rol de treball.
  • Assegurar la contínua motivació del personal.
  • Planificar, executar, i revisar i millorar el sistema de gestió, sempre tenint present el context intern i extern de l’empresa,
  • La qualitat està orientada a la Satisfacció de tots els nostres clients i parts interessades. Això ho aconseguim mitjançant el compromís de tota l’empresa a complir les seves necessitats i requisits. També respectant els requisits legals i reglamentaris i els propis dels productes a desenvolupar.
  • La qualitat es recolza en la millora contínua tant dels processos productius i de prestació del servei, com de l’eficàcia del sistema de gestió de la qualitat. Per aquest motiu prevenir els errors és un aspecte fonamental.
  • La qualitat ens adreça a prestar la màxima atenció a l’evolució tecnològica i a les millores possibles que les noves tecnologies posin a la nostra disposició.
  • Finalment, assegurar que tots els proveïdors compleixen amb els estàndards de qualitat.

Per a l’aplicació efectiva d’aquests principis, és absolutament necessari el suport tant d’equip directiu com de la plantilla.

6/03/2024

Programa SOSTENIBILITAT

isardSAT SL ha estat beneficiària del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, que té com a objectiu millorar la productivitat i competitivitat de les pimes mitjançant l’adopció d’una cultura innovadora per aconseguir un creixement econòmic sostenible a través de la implantació del nou sistema d’il·luminació energèticament més eficient a les seves instal·lacions que permeti incrementar la sostenibilitat ambiental dels nostres processos operatius. Aquesta acció ha tingut lloc durant el 2023, i ha comptat amb el suport del programa SOSTENIBILITAT de la Cambra de Comerç de Barcelona.

Programa InnoCámaras

isardSAT SL ha estat beneficiària del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, que té com a objectiu fer un salt qualitatiu en el treball, optimització de tasques i mètodes, d’avenç i innovació en un nou marc competitiu. Gràcies al Fons ha pogut incorporar als seus processos el Sistema de Gestió de Qualitat ISO 9001:2015 per donar suport a la creació i consolidació d’empreses innovadores. Aquesta acció ha tingut lloc durant el 2023, i ha comptat amb el suport del programa InnoCámaras de la Cambra de Comerç de Barcelona.