Qualitat & Sostenibilitat

Programa SOSTENIBILITAT

isardSAT SL ha estat beneficiària del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, que té com a objectiu millorar la productivitat i competitivitat de les pimes mitjançant l’adopció d’una cultura innovadora per aconseguir un creixement econòmic sostenible a través de la implantació del nou sistema d’il·luminació energèticament més eficient a les seves instal·lacions que permeti incrementar la sostenibilitat ambiental dels nostres processos operatius. Aquesta acció ha tingut lloc durant el 2023, i ha comptat amb el suport del programa SOSTENIBILITAT de la Cambra de Comerç de Barcelona.

Programa InnoCámaras

isardSAT SL ha estat beneficiària del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, que té com a objectiu fer un salt qualitatiu en el treball, optimització de tasques i mètodes, d’avenç i innovació en un nou marc competitiu. Gràcies al Fons ha pogut incorporar als seus processos el Sistema de Gestió de Qualitat ISO 9001:2015 per donar suport a la creació i consolidació d’empreses innovadores. Aquesta acció ha tingut lloc durant el 2023, i ha comptat amb el suport del programa InnoCámaras de la Cambra de Comerç de Barcelona.