El nostre equip


El nostre equip està format, d'una banda, per enginyers que s'encarreguen dels projectes que requereixen un coneixement dels sistemes de satèl·lits; i de l'altra, de científics a càrrec dels projectes que exigeixen un coneixement més profund dels reptes actuals del planeta Terra.

Mònica Roca i Aparici
La Mònica és fundadora i directora del grup isardSAT. Com a enginyera i científica sènior, és la directora d'R+D de l’empresa i dóna suport técnic i científic a tots els projectes de recerca que isardSAT desenvolupa. Amb més de 20 anys d’experiència en altimetria, la seva principal àrea d’expertesa, porta a terme projectes d’altimetria a l’empresa.
Mònica Roca i Aparici
Directora general i directora R+D
Email addresslinkedInresearchGate
María José Escorihuela
La María José és doctora en ciències ambientals, espacials i de l'univers i científica investigadora sènior experta en el seguiment de recursos hídrics a partir de dades de teledetecció de microones a isardSAT. El seu camp d'aplicació és la teledetecció mitjançant microones passives i actives en estudis hidrològics i de canvi climàtic. És responsable del desenvolupament i la validació de models i algorismes per derivar variables geofísiques a partir de dades de satèl·lit i responsable tècnica de diversos projectes internacionals d'R+D. També és directora de ​tesis doctorals i revisora ​​ocasional en publicacions amb avaluació d'experts.
María José Escorihuela
Investigadora científica sènior
Email addressresearchGate
Lluís Vinyals
En Lluís és cofundador i director administratiu d'isardSAT. Gestiona totes les activitats no tècniques de l'empresa: RRHH, finances, informàtica, assumptes jurídic i operacions, sobre les quals reporta a la directora general i directora d'R+D. En Lluís participa en la preparació de noves propostes de projectes i aporta a isardSAT la seva experiència en gestió de projectes d'R+D.
Lluís Vinyals
Director administratiu
Email addresslinkedIn
Laia Romero
La Laia és directora del grup isardSAT i directora executiva de Lobelia. És responsable d’aplicacions i serveis d’Observació de la Terra i del desenvolupament de negoci corporatiu. En els darrers dotze anys ha treballat en l'àmbit de l'Observació de la Terra amb tecnologies de radar, en el desenvolupament d'aplicacions, desplegament i execució de serveis, i ha col·laborat com a investigadora científica i liderat diversos estudis de noves missions per satèl·lit. Té una sòlida experiència en la gestió de projectes tècnics i la coordinació de projectes per a l'ESA i la CE en l'àmbit de les Tecnologies i Aplicacions Espacials.
Laia Romero
Directora de serveis climàtics
Email addresslinkedInresearchGate
Albert Garcia-Mondéjar
L'Albert es va incorporar a isardSAT Barcelona el 2011 com a enginyer en R+D, es va convertir en director d'R+D a isardSAT UK el 2014 i des de juny de 2019 és responsable d'R+D a isardSAT Barcelona. Té una àmplia experiència en el desenvolupament d'algorismes per a les missions d'altimetria SAR. Les seves tasques principals són la gestió de projectes, el disseny de processadors sòl, així com la implementació i la validació d'algorismes de nivell 0 a nivell 2.
Albert Garcia-Mondéjar
Enginyer R+D sènior i responsable d'R+D
Email addresslinkedInresearchGate
Ester Vendrell
Amb 20 anys d'experiència en l'àmbit de l'Observació del a Terra, l'Ester té un ampli coneixement en redacció i gestió de projectes de recerca i operatius així com en la coordinació de projects finançats per l'ESA i la CE. Ara és responsable d'operacions a isardSAT i gestiona diversos projectes.
Ester Vendrell
Responsable d'Operacions
Email addresslinkedIn
Gorka Moyano
En Gorka és arquitecte de software. S'encarrega del disseny i la implementació del software de processament en la seva etapa operacional, a més d'actuar com a vincle entre el coneixement científic i de software. També coordina l'equip de desenvolupament en l'equip de tecnologia i espai.
Gorka Moyano
Arquitecte de software
Email addresslinkedIn
Guillermo Grau
Guillermo és el responsable tècnic de Lobelia. És enginyer en sistemes aeroespacials i software, amb experiència tècnica i de gestió en els dominis de navegació per satèl·lit i dominis comunicatius en grans projectes europeus (ESA, EC). Té coneixements en el processament digital de senyal, enllaços de dades satèl·lits i aeronaus/RPA, i disseny de sistemes. En software, els seus principals actius són JS isomorf (React/Redux/GraphQL, Node.js i les seves pròpies eines), IPC i processament de senyal en temps real en C/C ++, dataviz (d3, Cesium) i assajos de xarxa, amb especial èmfasi en l'experiència d'usuari i desenvolupador.
Guillermo Grau
Enginyer sènior
Email addresslinkedIn
Pablo García
En Pablo és enginyer d'R+D especialista en sistemes radar a isardSAT. La seva principal activitat inclou el disseny, la verificació i la millora d'algorismes de processament de dades de missions d'altimetria, especialment de calibratge instrumental. A partir d'aquestes mesures, treballa en aplicacions científiques enfocades a l'estudi de zones costeres. També està involucrat en la gestió de projectes i la preparació de propostes.
Pablo García
Enginyer R+D sènior especialista en radar
Email addresslinkedInresearchGate
Ferran Gibert
En Ferran és doctor en Enginyeria Aeronàutica. Té un ampli coneixement en instrumentació i anàlisi de dades per a detectors espacials d'ones gravitacionals gràcies a la seva experiència en la missió LISA Pathfinder. A isardSAT s'encarrega del desenvolupament i la implementació de tècniques de processament de dades per a projectes d'altimetria radar.
Ferran Gibert
Enginyer R+D
Email addresslinkedInresearchGate
Mercè Natividad
La Mercè es va incorporar a isardSAT el 2014 com a assistent de Direcció per supervisar totes les tasques administratives. Gestiona directament assumptes financers com la facturació, els comptes a pagar, les nòmines i els bancs. S'encarrega de la coordinació i la implementació dels procediments funcionals interns i dona suport administratiu a l’equip tècnic en la gestió de projectes tècnics i la presentació de propostes.
Mercè Natividad
Assistent de Direcció
Email addresslinkedIn
Mark Pattle
En Mark és enginyer de software a isardSAT UK. La seva feina inclou la implementació dels algorismes de processament del segment terrestre, així com en el desenvolupament de software en Python i C++ per a diferents projectes. També és director d’oficina a isardSAT UK.
Mark Pattle
Enginyer de software i director d’oficina
Email address
Suso Peña-Izquierdo
En Suso és doctor en Oceanografia física amb més de 10 anys d’experiència en recerca en ciències del clima, que combina dades d'observació i models numèrics. Com a part d’isardSAT, treballa al servei climàtic de Lobelia combinant dades climàtiques amb models d’aprenentatge automàtic per proporcionar productes d’alta precisió, amb l’objectiu de resoldre problemes del món real.
Suso Peña-Izquierdo
Científic expert en dades climàtiques
Email addresslinkedIn
Stéphanie Urien
La Stéphanie es va incorporar a isardSAT l'any 2021 com a enginyera sènior amb 20 anys d'experiència en el processament de dades de missions d'observació de la Terra. La seva activitat se centra en l'especificació, desenvolupament, test i verificació de processament de dades d'altimetria, especialment en algorismes de nivell 2.
Stéphanie Urien
Enginyera sènior
Email addresslinkedIn
Alba Granados
L'Alba és llicenciada en Matemàtiques i doctora en Enginyeria Elèctrica. Té experiència en mètodes de resolució de problemes inversos per l'estimació acurada de paràmeters físics. Desenvolupa algorismes de retracking per productes de nivell 2 en projectes de topografia de la superfície oceànica.
Alba Granados
Científica R+D
Email addresslinkedInresearchGate
Adrián Flores de la Cruz
L'Adrián és doctor en Enginyeria de Telecomunicacions. Té un ampli coneixement de les activitats de calibratge i validació (CALVAL) gràcies a la seva experiència a la missió PAZ. Les seves principals activitats inclouen el desenvolupament i la implementació de processament de dades, específicament en l'àmbit del calibratge instrumental i amb transponder.
Adrián Flores de la Cruz
Enginyer R+D
Email addresslinkedInresearchGate
Salvatore Savastano
En Salvatore es va doctorar en teledetecció al Surrey Space Centre de la Universitat de Surrey (Regne Unit). Amb una experiència de deu anys en el tractament de dades de SAR, ha passat a formar part d'isardSAT UK com a enginyer SAR. Els seus coneixements en SAR van des de models per a l'anàlisi de les àrees urbanes fins a la modelització estadística i el processament de dades de Polarimetria SAR (PolSAR), i també té una àmplia experiència amb dades multiespectrals.
Salvatore Savastano
Enginyer SAR
Email addresslinkedInresearchGate
Pau Moreno
En Pau té un màster en Sistemes Cognitius i Mitjans Interactius i més d’11 anys d’experiència treballant a la indústria d’Internet. Com a enginyer, té experiència tant en tecnologies front-end com en back-end, incloent Javascript (NodeJS, Vue.js), PHP i tota la tecnologia necessària per crear i supervisar serveis en línia d’alt trànsit. L'apassiona una bona UX.
Pau Moreno
Enginyer sènior
Email addresslinkedIn
Aida Ferro Ardanuy
L’Aida té un màster en Enginyeria Mecànica i Aeroespacial de la Universitat de Colorado. Com a membre de l'equip de software d'isardSAT, treballa en la implementació d'algorismes de procesament a terra de dades altimètriques.
Aida Ferro Ardanuy
Enginyera de software
Email address
Alex-Dídac García
L'Alex-Dídac reforça el departament d'IT amb la seva experiència com a administrador de sistemes. S'encarrega d’implementar bones pràctiques, reforçar la seguretat dels sistemes i la consistència de les dades, així com de buscar noves tecnologies per implementar-les a isardSAT.
Alex-Dídac García
Administrador de Sistemes IT
Email addresslinkedIn
Juan Pedro López Zaragoza
En Juan Pedro és físic i té un màster en Astrofísica i Cosmologia. També és doctor en Física pel seu treball en l'anàlisi de dades de la missió LISA Pathfinder. Té amplis coneixements d’anàlisi de dades, estimació de paràmetres així com de mètodes estadístics i numèrics gràcies a la seva experiència en l’anàlisi de dades de missions espacials. A isardSAT, desenvolupa algorismes de processament de dades altimètriques.
Juan Pedro López Zaragoza
Científic R+D
Email addresslinkedIn
Sergi Hernández
En Sergi té un màster d'Enginyeria de Telecomunicacions i ara és doctorant en Teoria el Senyal i Comunicacions. La seva recerca se centra en l'avaluació, la implementació i l'explotació de nous algorismes de processament per a altimetria SAR.
Sergi Hernández
Enginyer R+D júnior
Email addresslinkedIn
Charlie McKeown
En Charlie té un grau de Física amb Astronomia i un màster en Enginyeria Espacial, amb l'especialitat de teledetecció. Treballa a isardSAT UK com a enginyer de teledetecció, processant dades SAR i altimètriques, validant dades i desenvolupant mètodes i algorismes per extreure'n informació útil.
Charlie McKeown
Enginyer SAR
Email addresslinkedIn
Clara Costa
La Clara és la dissenyadora i responsable de comunicació d'isardSAT. Treballa en el desenvolupament de la marca i també en el disseny de la interacció i l'experiència d'usuari en l'àrea de serveis climàtics. Després d’estudiar Disseny Gràfic i Ciències de la Comunicació i amb un bagatge en branding, ara se centra en el disseny d’informació, el disseny d'UI/UX i el desenvolupament de marca.
Clara Costa
Comunicació i Disseny
Email addresslinkedIn
Martí Perpinyà
En Martí és enginyer físic amb un màster en Observació de la Terra. Treballa en la utilització de dades de satèl·lit per trobar informació sobre els recursos i el clima de la Terra, i en el desenvolupament algorismes per proporcionar serveis climàtics. Realitza el seu doctorat a Lobelia Earth desenvolupant un sistema de control de captació de diòxid de carboni dels boscos.
Martí Perpinyà
Científic de dades d'observació de la Terra
Email addresslinkedInresearchGate
Eliazar Lebrón
L'Eliazar forma part del departament d'Administració. És l'enllaç de l'equip d'isardSAT i s'encarrega del contacte amb comptables i proveïdors. També realitza tasques de suport per a múltiples projectes, reunions, viatges i esdeveniments.
Eliazar Lebrón
Assistent de Direcció
Email address
Maria Prats
La Maria és graduada en Dret i té un Màster d’Accés a l’Advocacia. A isardSAT aporta el seu coneixement i experiència en temes jurídics, adaptant el funcionament empresarial als canvis legals que es produeixen. Addicionalment, dona suport al departament d’Administració en les tasques del dia a dia.
Maria Prats
Responsable jurídica
Email address
Gerard Gallardo
En Gerard és enginyer aeroespacial (UPC), i té un màster en Recerca de l’Espai del Danish National Space Institute (DTU). Actualment és estudiant de doctorat en Teledetecció i Ciències Planetàries a l'Imperial College de Londres. La seva recerca inclou simulacions d'imatges SAR i detecció de canvis per a la missió EnVision, així com projectes de processament d'imatges radar i de determinació de l'orientació de satèl·lits.
Gerard Gallardo
Enginyer espacial i de teledetecció júnior
Email addresslinkedIn
Lluís Bassa
En Lluís és periodista especialitzat en medi ambient, i té un màster en Estudis Territorials i de la Població. A isardSAT s’encarrega de la divulgació científica dels projectes i el disseny de productes comunicatius específics. També s’encarrega de les tasques de comunicació, l’actualització dels continguts de la página web i la dinamització de les xarxes socials.
Lluís Bassa
Comunicador científic
Email addresslinkedIn
Pol Villalvilla
En Pol té un màster d'Enginyeria de Telecomunicacions a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). A isardSAT dona suport en el desenvolupament i implementació d'algorismes de processament per a altimetria radar en futures missions de l’ESA.
Pol Villalvilla
Enginyer R+D júnior especialista en radar
Email addresslinkedIn
Théophile Varnier
En Théophile és enginyer de software, graduat en Matemàtiques Aplicades i Informàtica l'any 2014 per l'Ensimag (França). Va incorporar-se a Lobelia a començament del 2021 com a desenvolupador full stack. Participa en diversos projectes trobant les solucions més eficients i elegants als reptes d'arquitectura que li plantegen.
Théophile Varnier
Enginyer de software
Email addresslinkedIn
Guillem Sánchez
Guillem is a theoretical physicist from the University of Barcelona, and completed his Master's degree in Astrophysics, Particle Physics and Cosmology in July 2022. At isardSAT, his work focusses on the development of algorithms to derive and study geophysical variables in from satellite data.
Guillem Sánchez
Científic R+D júnior
Email address
Chris Ray
En Chris és expert en Física teòrica. A isardSAT treballa per desenvolupar models matemàtics de la potència retrodifusa dels altímetres radar basats en la naturalesa física de la superfície del mar i del radar. Els models s’utilitzen per ajudar en el disseny d’altímetres i per construir algorismes de processament del senyal per fer mesures amb major exactitud.
Chris Ray
Investigador
Email addresslinkedInresearchGate
Adrià Gómez
L'Adrià és graduat en Enginyeria de Telecomunicacions (ETSETB) a la Universitat Politècnica de Catalunya, i té un màster en Tecnologies Avançades de Telecomunicacions. A isardSAT les seves tasques inclouen la implementació i l'ús de tècniques de processament de dades d'altimetria SAR per a eines de monitorització de calibratge, així com l'anàlisi del nivell i l'extensió d'aigües interiors a partir de mesures de dades d'altimetria
Adrià Gómez
Enginyer R+D júnior especialista en radar
Email address
Santi Umpiérrez
Amb la seva experiència com a administrador de sistemes, en Santi forma part del departament d'IT. S’encarrega de generar documentació, de les automatitzacions de processos informàtics, les gestions de dades al núvol i la gestió d'incidents informàtics en els diferents entorns corporatius
Santi Umpiérrez
Assistent de sistemes IT
Email addresslinkedIn
Clara Colet
La Clara és física teòrica per la Universitat de Barcelona i va cursar el màster en Física de Sistemes Complexos el juliol de 2022. A isardSAT treballa en el desenvolupament i implementació d'algoritmes de processament de dades per a missions d'altimetria SAR.
Clara Colet
Científica R+D júnior
Email address
Martina Gallego
La Martina és graduada en Enginyeria de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). A isardSAT està involucrada en el desenvolupament i implementació d'algorismes de processament d'altimetria de radar, i actualment treballa en l'eina de validació del rendiment de la missió CRISTAL.
Martina Gallego
Enginyera R+D júnior especialista en radar
Email addresslinkedIn
Roger Almasqué
En Roger és graduat en Física i Matemàtiques per la Universitat de Barcelona amb formació en programació. A isardSAT, treballa com a enginyer de software júnior desenvolupant i implementant algorismes per processar dades de sensors de microones a bord dels satèl·lits d'Observació de la Terra.
Roger Almasqué
Enginyer de software júnior
Email addresslinkedIn
Laura Méndez
La Laura és estudiant d'últim any d'Administració i Direcció d'Empreses a la Universitat de Barcelona. A isardSAT, forma part del departament d'Administració, donant suport administratiu a la gestió comptable i a la preparació i organització de viatges, reunions i esdeveniments de l'equip.
Laura Méndez
Assistent d’Administració
Email address
Víctor Altés
En Víctor és enginyer agrònom per la Universitat de Lleida, on actualment està cursant un doctorat en Ciència i Tecnologia Agroalimentària. El seu àmbit de recerca és la millora de la fertilització i el reg dels cultius, des de l’aplicació de l’aigua fins a l’arribada dels retorns de reg als rius, amb especial atenció al seu impacte als ecosistemes.
Víctor Altés
Científic R+D júnior
Email addresslinkedIn
Mélissande Machefer
La Mélissande té un doble màster en Observació de la Terra i de l'Espai i Modelització Matemàtica amb Gestió d'Enginyeria. S'encarrega de processar imatges de teledetecció i desenvolupar algorismes per extreure intel·ligència d’aquestes dades.
Mélissande Machefer
Científica R+D aplicada en observació de la Terra
Email addresslinkedIn
Michel Guerra
En Michel es va graduar l'any 2020 en Enginyeria de Telecomunicacions i Electrònica a la Universidad Tecnológica de La Habana amb menció en Enginyeria de sistemes d'antenes, i ha cursat un Màster en Enginyeria de Telecomunicacions a la UPC especialitzat en sistemes de microones i teledetecció per a l'observació de la Terra. A isardSAT treballa en el calibratge instrumental i en projectes de recerca en l'àmbit de l'altimetria.
Michel Guerra
Enginyer R+D júnior especialista en radar
Email addresslinkedIn
Berta Moreno
La Berta s'ha graduat recentment en Física per la Universitat de Barcelona. A isardSAT, és enginyera júnior de programari i està treballant en la implementació d'algorismes per al processament de dades a partir d'imatges de microones.
Berta Moreno
Científica R+D júnior
Email address
Carlotta Gilè
La Carlotta és graduada en Enginyeria Electrònica i de Comunicacions, i actualment està cursant un màster en Enginyeria de Telecomunicacions. A isardSAT, processa dades de satèl·lit d'humitat del sòl, i investiga la seva aplicabilitat per millorar la gestió del reg.
Carlotta Gilè
Científica R+D en pràctiques
Email addresslinkedIn
Lucas López
En Lucas és graduat en Enginyeria Física, i actualment està cursant un màster en Modelització per a la Ciència i l'Enginyeria. A isardSAT, la seva recerca se centra en l'estimació de la cobertura de neu als Pirineus, amb l'objectiu de preveure la futura disponibilitat de les reserves d'aigua.
Lucas López
Científic R+D en pràctiques
Email address
Ferran Hernández Macià
En Ferran és graduat en Física i té un màster en Modelització per a la Ciència i l'Enginyeria. En col·laboració amb l'Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC), actualment està fent un doctorat sobre el desenvolupament de models i algorismes per detectar el gruix del gel marí mitjançant dades de satèl·lit.
Ferran Hernández Macià
Científic R+D júnior
Email addresslinkedInresearchGate