isardSAT, una empresa innovadora en la conciliació


23 febrer, 2015

L’Ajuntament de Barcelona ha concedit a isardSAT el Premi Barcelona a l’empresa innovadora en conciliació i temps per promoure plans i polítiques d’igualtat de gènere per conciliar la vida familiar i laboral.