Cal/Val SMOS

Calibració i validació de la temperatura de brillantor de SMOS

Cal/Val SMOS

El projecte Calibració i validació de la temperatura de brillantor de SMOS a la salina d’Uyuni (Anunci d’Oportunitats ESA SMOS Cal/Val ID 6317) tenia com a objectiu calibrar el radiòmetre de SMOS.

La calibració de l’instrument s’havia de realitzar mesurant objectius al sòl amb temperatura de brillantor coneguda. Aquests objectius han de ser homogenis radiomètricament en espai en àrees moltes vegades més grans que la petjada SMOS i també en temps.

La salina d’Uyuni és la salina més gran del món. Es troba a l’Altiplà bolivià a una altura d’uns 3700 m. Es tracta d’una àrea àmplia, plana i radiomètricament homogènia. La seva extensió és de diverses dècimes en la petjada de SMOS i la seva emissivitat és elevada i força homogènia, excepte en cas d’inundació (aproximadament 3 mesos l’any). Es troba en una zona força deshabitada on no hi hauria d’haver interferències de radiofreqüència, la qual cosa permet tenir un punt calent de calibració perfecte per a SMOS.

El satèl·lit SMOS es va llançar el novembre de 2009 i les primeres dades per als equips implicats en la calibració i validació d’aquestes dades van estar disponibles dos mesos després. Abans del llançament de SMOS, la signatura radiométrica temporal i espacial de la salina es caracteritzava amb dades del radiòmetre Advanced Microwave Scanning Radiometer - Earth Observing System (AMSR-E) a bord del satèl·lit Aqua. L’estudi va confirmar la salina com a objectiu perfecte de calibració radiomètrica.

La principal tasca d’isardSAT va ser controlar l’evolució temporal i comparar-la amb altres dades de satèl·lit.

Referències:

M.J. Escorihuela1, P. Richaume and Y. H. Kerr ″SMOS calibration and validation over the Salar de Uyuni″ ESA Living Planet Symposium 9 - 13 September, 2013 Edinburgh, United Kingdom, 2013

M.J. Escorihuela, A. Escorihuela, P. Richaume and Y. Kerr ‘SMOS calibration and validation over the Salar de Uyuni’ IEEE Geoscience and Remote Sensing Symposium 22 - 27 July 2012, Munich, 2012

A. Escorihuela, M.J. Escorihuela, Y.H. Kerr, P. Richaume and J.P. Wigneron ″SMOS and AMSR-E brightness temperature cross-validation over the Salar de Uyuni″ SMOS Science Workshop 27-29 September 2011 Arles, France, 2011

M.J. Escorihuela, Y. Kerr, P. Richaume, J.P. Wigneron, and M. Roca, “Calibration and Validation of SMOS Brightness Temperature over the Salar de Uyuni.,” ESA Living Planet Symposiun 28 June-2 July 2010, Bergen, Norway, 2010

M.J. Escorihuela, Y. Kerr, P. Richaume, J.P. Wigneron and M. Roca ”SMOS brightness temperature validation over the Salar de Uyuni” SMOS Validation and Retrieval Team (SVRT) Workshop, 11-13 March 2009, Lisbon, Portugal, 2009

Equip

CESBIO, INRA

Durada

2009-2015

Etiquetes

satèl·lits, calibratge instrumental, validació geofísica, teledetecció, radiometria