CCI Sea Level

ESA Climate Change Initiative

CCI Sea Level

La Climate Change Initiative (CCI) és una iniciativa conjunta de l’ESA i la UE que té com a objectiu explotar els arxius històrics dels satèl·lits de l’ESA i d’altres missions per respondre als requisits d’un conjunt de variables climàtiques essencials (ECV) a llarg termini. Les variables van ser definides pel Sistema Global d’Observació del Clima (GCOS) per donar suport al treball de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (UNFCCC) i del Grup Internacional sobre Canvi Climàtic (IPCC).

Hi ha 44 ECV, a més de la humitat del sòl, reconegudes com a ECV emergents. El nivell del mar, una de les 8 variables de la superfície oceànica, va ser una de les 10 seleccionades per a la primera ronda de projectes de l’ESA. El nivell del mar és un índex molt sensible del canvi climàtic i la variabilitat.

La modificació del cicle hidrològic terrestre a causa de la variabilitat del clima i de la força directa per intervenció humana comporta un augment o disminució de l’escolament i, posteriorment, al canvi del nivell del mar. En conseqüència, els canvis climàtics locals i regionals poden afectar el nivell del mar a nivell mundial. Si bé les dades sobre el nivell del mar dels mareògrafs constitueixen una de les poques sèries temporals històriques sobre el clima oceànic, per controlar el canvi global del nivell del mar i introduir els canvis observats regionalment en el context global, les mesures de topografia de la superfície oceànica mitjançant altímetres de satèl·lit són essencials. Juntament amb la xarxa de mareògrafs, les mesures de les missions operatives d’altimetria per satèl·lit (ERS, Topex, sèrie Jason, EnviSat...) completen la xarxa de mesures de nivell del mar. Tots junts representen l’estratègia integrada de seguiment de la variabilitat i el canvi del nivell del mar a nivell mundial i a escala regional.

Ves a la web de l'ESA

Equip

CLS, GFZ, isardSAT, DTU, LEGOS, FCUP, NOC, PML, TUD, CGI, LEGOS, University of Hamburg, ECMWF, NERSC

Durada

2011-2016

Etiquetes

validació geofísica, desenvolupament d'algorismes, oceà, nivell del mar, teledetecció