CryoTop

Topografia dels marges de glaceres i casquets glacials

CryoTop

El projecte CryoTop té com a objectiu desenvolupar un nou sistema de producció per a la realització de mesures periòdiques i repetides de la topografia dels marges de les glaceres fines i dels casquets glacials (en anglès, glacier and ice sheet margin GISM) amb l’altímetre interferomètric CryoSat-2, la qual cosa permet oferir noves mesures millorades en regions que normalment són difícils de mesurar, com els marges de les glaceres i dels casquets glacials.

isardSAT s’encarrrega de la validació de les mesures de nivell 2 swath amb dades aerotransportades i DEM.

Ves a la web del projecte

Equip

University of Leeds, isardSAT, University of Edinburgh, University College London

Durada

2013-2015

Etiquetes

desenvolupament d'algorismes, neu / gel, nivell del mar, validació geofísica, teledetecció