Dragon 4 - Land

Programa de cooperació ESA-Xina

Dragon 4 - Land

Control de recursos hídrics a la conca del riu Vermell mitjançant teledetecció per microones

Sovint resulta difícil obtenir dades hidrològiques dels principals rius, llacs i zones humides de determinades regions a causa de la seva inaccessibilitat, la mala distribució de les estacions de calibratge o la lenta difusió de dades. Les tecnologies de teledetecció permeten superar aquestes mancances.

El principal objectiu d’aquest projecte, finançat per Dragon-4, un programa de cooperació entre l’ESA i el Ministeri de Ciència i Tecnologia (MOST) de la Xina, era desenvolupar algorismes i sinergies entre diferents sensors de teledetecció per microones per poder supervisar els recursos hídrics a la conca del riu Vermell. A més, la informació sobre elevació d’aigua, precipitació, humitat del sòl i evapotranspiració provinent de la teledetecció es va integrar en un model hidrològic per millorar-ne la precisió.

Equip

TU Delft, Cold and Arid Regions Environmental and Engineering Research Institute (CAREERI), Institute of Remote Sensing and Digital Earth, ETH Zurich, CAS ITP, Politecnico di Milano, Academy of Sciences (CAS), isardSAT, Institute of Remote Sensing and Digital Earth

Durada

2016-2020

Notícies Relacionades

Etiquetes

hidrologia, desenvolupament d'algorismes, teledetecció