IDEWA

Teledetecció per al control de la irrigació i el drenatge

IDEWA

IDEWA (Irrigation and Drainage monitoring by remote sensing for Ecosystems and WAter resources management) és un projecte europeu que té com a objectiu superar la bretxa entre el rendiment potencial i real de la irrigació a la Mediterrània.

IDEWA proposa el desenvolupament d’eines innovadores de gestió de la irrigació basades en dades de teledetecció de múltiples sensors fàcilment disponibles que permetran, per primera vegada, controlar l’ús i el drenatge de l’aigua a les escales de camp i de conca, i el seu impacte en els ecosistemes aigües avall. Treballar a dues escales (camp i conca) permet abordar el desajustament entre els agricultors i les associacions en el rendiment de la irrigació. També tractarà de la irrigació sostenible considerant explícitament l’aigua de cultiu utilitzada (evapotranspiració real) i el drenatge (que sovint no es té en compte) en un sistema de comptabilització de l’aigua que també tindrà en compte l’impacte del drenatge d’aigua en els ecosistemes fluvials.

El projecte, finançat per la Unió Europea en el marc del programa Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area (PRIMA), s’està implementant en dos casos representatius i àrees d’estudi ben monitoritzades del Mediterrani: les conques de l’Ebre i Tensift (Marroc) .

isardSAT contribueix a l’anàlisi de les dades d’observació de la Terra i a millorar les dades d’humitat del sòl i els productes d’irrigació (com ara, mapes d’irrigació, tipus d’irrigació i quantificació d’irrigació), a més dé co-liderar les activitats de gestió, comunicació i difusió del projecte.

Ves a la web del projecte

Equip

CESBIO, Universitat de Lleida, Observatori de l'Ebre, Université Cadi Ayyad, IMAA-CNR, isardSAT

Durada

2021-2023

Etiquetes

agricultura, hidrologia, teledetecció, humitat del sòl