The Living Planet Fellowship

Estudi dels corrents oceànics

The Living Planet Fellowship

L’objectiu principal d’aquest projecte era investigar la relació entre els corrents geostròfics superficials, calculats a partir de l’altura de la superfície del mar mesurada per altímetres de satèl·lit, i els corrents a altres nivells de profunditat mesurats in situ al llarg del corrent West Spitsbergen (WSC) de l’Àrtic durant el període 2000-2013. També es va analitzar la relació mitjançant un model numèric oceànic d’alta resolució global per informar sobre la variabilitat espacial i temporal d’aquesta relació al llarg de l’itinerari actual. Aquesta anàlisi va proporcionar informació sobre l’estructura vertical del WSC al llarg del seu itinerari (70°-80° N).

L’estudi també tenia com a objectiu utilitzar la relació obtinguda, combinada amb l’estructura vertical modelada del WSC, per ampliar la sèrie temporal del WSC a altres períodes.

Equip

isardSAT, Institute of Oceanology, Polish Academy of Sciences, National Oceanography Centre (UK)

Durada

2015-2017

Etiquetes

desenvolupament d'algorismes, oceà, costa, altimetria