REAPER

Continuïtat de dades altimètriques

REAPER

Fins al 2010, hi va haver tres missions de l’ESA (ERS-1, ERS-2 i EnviSat) que oferiren dades altimètriques. Tanmateix, els productes d’altimetria d’Envisat al començament no estaven dissenyats per tenir continuïtat amb les dades d’ERS-1 i ERS-2.

L’objectiu del projecte REAPER era desenvolupar una base de dades d’altimetria contínua i homogènia. Les dades ERS-1 i ERS-2 es van reprocessar mitjançant els millors algorismes i correccions disponibles per lliurar productes tan exactes com fos possible. El format i les característiques dels nous productes són al més semblants possible als productes RA-2 (EnviSat), per tal de poder crear una base de dades homogènia.

Més informació sobre el projecte

Equip

UCL, isardSAT, CLS

Durada

2009-2014

Etiquetes

desenvolupament d'algorismes, altimetria, satèl·lits