SPICE

Altimetria en casquets glacials

SPICE

L’objectiu del projecte *Sentinel-3 Performance improvement for ICE sheets (SPICE) és provar i implementar algorismes i tècniques millorades o innovadores amb el mode SAR de CryoSat2 per optimitzar i avaluar el processament de les dades del mode SAR de Sentinel-3 en casquets glacials. L’estudi ha proporcionat nous resultats científics rellevants i ha establert una base metodològica sòlida per al desenvolupament d’una nova era d’altimetria SAR operativa sobre els casquets polars.

isardSAT ha estat provant i implementant nous algorismes i tècniques utilitzant el mode LRM/SAR de CryoSat2 per tal d’optimitzar i avaluar el processament de dades del mode SAR de Sentinel-3 en els casquets glacials.

Aquest projecte ha estat finançat pel programa Scientific Exploitation of Operational Missions (SEOM) de l’ESA per estudiar les potencialitats del mode SAR Sentinel-3 en casquets glacials.

Ves a la web del projecte

Equip

ESA

Durada

2015-2018

Etiquetes

desenvolupament d'algorismes, altimetria, neu / gel, teledetecció