Torres Quevedo

Recerca industrial

Torres Quevedo

Recerca industrial sobre la implementació d’un model innovador d’altimetria SAR de nivell 2 (o retracker) per a l’estudi de diferents escenaris, la qual cosa facilita un ajustament a les dades reals i l’extracció de diferents paràmetres geofísics d’interès en:

  • oceans / mar obert
  • zones costaneres
  • aigües continentals
  • glaceres i casquets glacials polars

Aquest primer model ha permès incorporar les característiques de processament de nivell 1 de Sentinel-3 i adaptar el processament de nivell 2 de manera flexible a diferents escenaris d’interès, la qual cosa permet millorar els paràmetres geofísics relacionats.

Equip

isardSAT

Durada

2016-2019

Etiquetes

altimetria, desenvolupament d'algorismes, teledetecció