Visualitzacio de productes de teledetecció de la conca de l'Ebre


9 març, 2020

isardSAT ha publicat una eina web per explorar dades mensuals d’un període de deu anys que mostren la humitat inicial, la vegetació i els productes d’evapotranspiració de la conca de l’Ebre. Aquesta eina s’ha desenvolupat en el marc del projecte ACCWA (Accounting for Climate Change in Water and Agriculture management) i inclourà dades de la zona del Mediterrani i del Sahel.

El projecte ACCWA, iniciat el març del 2019, té com a objectiu desenvolupar eines basades en la teledetecció per al seguiment del rendiment dels conreus i la gestió hídrica per tal de millorar la presa de decisions pel que fa a l’ús de l’aigua, el rendiment i els riscos en l’agricultura.

Per a més informació, visiteu la pàgina web del projecte.

Seguiu el projecte ACCWA a Twitter.