isardSAT al Living Planet Symposium 2022


27 maig, 2022

L’equip d’isardSAT va deixar de banda les videoconferències durant una setmana per assistir al Living Planet Symposium LPS 2022, a Bonn (Alemanya) entre 23 al 27 de maig .

Va ser una gran ocasió per poder presentar, compartir i debatre sobre els nostres projectes i la nostra recerca en diversos àmbits: desenvolupament i validació de GPP de radar altímetre (per a Sentinel-6, ja llançat, i CRISTAL, la propera missió polar de l’ESA), processador costaner per dades de l’altímetre de radar, calibratge extern d’altímetres de radar mitjançant transponder (per a CryoSat-2) i reflector (per a Sentinel-6), productes innovadors d’humitat del sòl, detecció de deixalles marines, canvi costaner mitjançant imatges SAR, metodologies de millora de dades ASCAT i SCA i mesures d’extensió de superfícies d’aigua mitjançant l’altímetre de radar Sentinel-6 amb dades FF-SAR.