CryoSat+ Antarctic Ocean

Cap a una millor comprensió del sistema climàtic i de l'oceà Antàrtic

CryoSat+ 
Antarctic Ocean

Image: Large tabular icebergs located between Antarctica’s Larsen C ice shelf and the A-68 ice island, which calved off of the Larsen C last year, as seen on a NASA Operation IceBridge mission on Oct. 16, 2018. (Image by NASA/Jefferson Beck, available under Public License)

Durant els darrers anys, CryoSat-2 ha proporcionat diversos productes, com ara mapes de gruix de la banquisa de l’oceà Àrtic, topografia dinàmica i corrents geostròfics, però els productes similars a l’Antàrtida han tingut un nivell de maduresa inferior ja que hi ha reptes específics en el processament del senyal radar a causa de les complexes característiques de la superfície del gel marí i de les especificitats oceàniques de l’hemisferi sud.

L’objectiu del projecte CryoSat+ Antarctica Ocean és abordar aquesta problemàtica mitjançant el desenvolupament de nous enfocaments i algorismes que es podrien implementar en el processador del segment terrestre de CryoSat-2 de l’ESA per produir productes per a l’estudi de la banquisa i dels oceans d’última generació, que seran validats amb mesures in situ i aèries. Aquestes dades han pemès avançar en el coneixement científic sobre el sistema climàtic de l’Antàrtida i la circulació oceànica.

isardSAT ha participat en el desenvolupament i la validació del producte along track, així com en el desenvolupament i la validació de productes gridded. isardSAT també ha desenvolupat dos mètodes de detecció, un mitjançant el processament fully focussed i l’altre mitjançant interferometria SARIn, així com dos mètodes de retracker, un per a gel marí i l’altre per a oceà.

Ves a la web del projecte

Equip

UCL-MSSL, UCL-CPOM, CLS, DTU, isardSAT, LEGOS, Shepherd Space

Durada

2019-2023

Etiquetes

desenvolupament d'algorismes, altimetria, teledetecció, neu / gel, validació geofísica, canvi climàtic, oceà, nivell del mar