FRONTAL

Satellite FRONTs for detection of Anthropogenic plastic Litter

Els fronts són la interfície entre les masses d’aigua i sovint representen punts calents de biodiversitat. Tanmateix, també constitueixen llocs on els plàstics flotants tendeixen a acumular-se. L’objectiu del projecte FRONTAL, finançat per l’ESA, és combinar el processament de dades de satèl·lit amb la modelització matemàtica per desenvolupar un índex de risc sobre l’acumulació de deixalles plàstiques a la vora del mar. Els fronts s’identificaran combinant l’indicador del Plymouth Marine Laboratory d’agregacions flotants amb algorismes de detecció de fronts existents i models de dispersió. Les àrees objectius es validaran i analitzaran mitjançant dades d’observació de la Terra de diferents instruments com Sentinel-1 SAR, Sentinel-2 MSI, CryoSat-2 SIRAL, Sentinel-3 SRAL, OLCI i AVHRR i tècniques avançades de processament. D’aquesta manera, s’investigaran diferents relacions entre deixalles i fronts i s’utilitzaran per refinar els requisits dels sensors per a futures missions per satèl·lit per a la detecció de residus plàstics.

El resultat clau és un prototip d’un mapa de riscos d’acumulació de deixalles plàstiques als fronts oceànics i costaners que pot convertir-se en un mètode de baix cost per a àrees àmplies que permeti a les agències de control regionals ajudar a guiar les operacions de neteja a les zones d’acumulació potencial de residus i la conservació de les quals està amenaçada. A més, FRONTAL produirà un conjunt de dades de validació que estarà disponible per alimentar algorismes d’aprenentatge automàtic i el refinament dels requisits de mostreig per al disseny de sensors de satèl·lit.

isardSAT s’encarregarà de proporcionar dades d’altimetria SAR i Fully Focussed dels fronts de les zones d’interès que s’utilitzaran per cartografiar les característiques a petita escala de l’oceà mitjançant dades de CryoSat-2 i Sentinel-3 i, en fases posteriors, de Sentinel-6 per a validar la metodologia en altres àrees.

Equip

Plymouth Marine Laboratory, isardSAT, University of Tokyo, CNR

Durada

2020-2022

Etiquetes

costa, oceà, teledetecció, altimetria