MIREIA

Imatges radar i tècniques d'IA per a la detecció de plàstics als oceans

MIREIA

Sentinel-1 SAR image over the test area showing the sea surface roughness index, Copernicus Sentinel Data (December 2019)

El projecte de recerca MIREIA (Marine Litter Signatures in Synthetic Aperture Radar Images) té com a objectiu demostrar el potencial de les imatges de radar d’obertura sintètica i les tècniques d’IA per a la detecció de plàstics als oceans. La solució proposada es provarà a les Illes Balears, una zona especialment afectada per l’acumulació de residus plàstics al mar.

isardSAT ha dissenyant un sistema complet per identificar deixalles marines que inclou la caracterització i explotació de diferents informacions recollides pels sensors radar, conjunts de dades in-situ, i models de reconeixement de patrons.

Ves a la web del projecte

Equip

isardSAT, Balearic Oceanographic Centre (Spanish Institute of Oceanography)

Durada

2019-2020

Notícies Relacionades

Etiquetes

oceà, costa, teledetecció