SwellStats

Millorant les estimacions d’altimetria SAR de la superficie del mar

Imatge del satèl·lit Sentinel-2 sobre la part inferior de l’illa de Dorre (Austràlia). Conté dades modificades del programa Sentinel de Copernicus, (2016), processades per OceanDataLab CC BY-SA 3.0 IGO

El projecte SwellStats té com a objectiu millorar la fiabilitat de les estimacions dels paràmetres geofísics de la superfície marina fetes pel processament d’altimetria SAR, augmentant el seu valor per a la presa de decisions relacionades amb el clima.

Les mesures altimètriques via satèl·lit permeten estimar els paràmetres geofísics de la superficie del mar, interpretant la forma en la qual la superficie modela els polsos reflectits del radar. Per fer-ho, el model utilitzat en els altímetres convencionals considera tres paràmetres significatius: l’alçada mitjana de la superficie (mean surface height), la desviació estàndard de la superfície del mar (standard deviation of the sea surface) i la secció transversal de retrodispersió de la superficie (backscatter cross-section of the surface). Tanmateix, amb l’altimetria SAR, la imatge no és tan clara. Quan hi ha un onatge diferent a més de les ones de vent locals, aquests tres paràmetres no són suficients per determinar la forma d’ona. En aquests casos, utilitzar el model convencional per interpretar el retorn del pols donarà estimacions esbiaixades dels paràmetres geofísics. Aquest biaix depèn de la mar de fons (swell), que és variable als oceans.

isardSAT desenvoluparà un mecanisme físic específic que provoca la dependència de l’onatge de la forma d’ona, i un mètode per demostrar la hipòtesi d’aquest mecanisme. Aquest mètode serà un mitjà pràctic per determinar l’onatge del mar directament a partir de dades altimètriques SAR i evitar el biaix induït per la mar de fons.

Equip

isardSAT

Durada

2023-2024

Etiquetes

altimetria, oceà, desenvolupament d'algorismes